Rejestracja NOWYCH Firm


Klikij na przycisku rejestracja - Rejestracja


Poniżej znajduje się Instrukcja krok po kroku dot. zamieszczenia ogłoszenia na portalu.Proces rejestracji trwa ok.5 minut.

Instrukcja dotyczy tylko Firm , które rejestrują się pierwszy raz na portalu.


Kliknij na kolejne kroki.

Krok 1

1.Kliknij na przycisk Rejestracja

2.Zostanie otwarte okno logowania.Kliknij na link "Zarejestruj się, jako nowy Użytkownik".

3.Zostanie otwarty formularz rejestracyjny nowego Użytkownika.Zostaniesz poproszony o podanie nazwy konta poczty elektronicznej oraz hasła Użytkownika portalu i jego potwierdzenie.

Podany adres poczty elektronicznej będzie używany do kontaktów z Państwa Firmą.W tym wysyłania faktur w formie elektronicznej.

Krok 2

Po prawidłowym zarejestrowanie się, zgodnie z podanym email i hasłem, zostanie otwarty formularz z danymi Państwa Firmy niezbędnymi do wystawienia faktury Vat w celu opłacenia zamieszczonego ogłoszenia.

W tym celu przygotuj podstawowe informacje o Firmie tj. Adres korespondencyjny,NIP,Regon.

Rejestracja

Krok 3

Po prawidłowym zarejestrowaniu Państwa Firmy Uzyskają Państwo dostęp do dodawania nowych ogłoszeń poprzez kliknięcie przycisku "dodaj nowe ogłoszenie".

Dodaj nowe ogłoszenie

Kolejne ogłoszenie będzie dodawane bez wyżej wymienionej procedury!

Wystarczy kliknąć na przycisk "Dodaj nowe ogłoszenie" i wypełnić dane dot. ogłoszenia.

Dodaj nowe ogłoszenie